ขอบคุณมากมาก สำหรับงานเลี้ยงอำลา คืนนี้เป็นคืนที่เราสนุกและมีความสุขมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำพล และกัก ขอบคุณมากมาก ที่มีเวลาให้กับเราที่บ้านใหม่ เรามีความสุขและเวลาที่ดีมากมาก ที่บางสะพาน และ เราหวังว่าจะพบกันอีกเร็ว เร็วนี้ อาจจะเป็นที่สวิสเซอร์แลนด์ หรือที่เมืองไทย

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen